Med vores metode og model hjælper vi danske virksomheder med at opnå et markant fokus ved at definere deres formål. Formålet er den højeste autoritet i virksomheden, der i det daglige sætter rammerne for en struktur og en hverdag, der sikrer, at virksomheden bevæger sig meningsfuldt fremad.

Alt gennem en menneskecentreret og stærk kommerciel tilgang til forretning.

Sammen bygger vi virksomheder for verden

Vi udfordrer alle vi møder på vores vej til at udvide deres kommercielle bevidsthed og virkelighed ved at afkode, formulere og realisere virksomhedens formål.  

Formålet er indiskutabelt den højeste autoritet i virksomheden. Den indretning understøtter en fælles ambition om at skabe en stærk kommerciel forretning og samtidig være noget for verden og ikke blot være i den. Vi følger vores egen metode og model hver dag, og vi er derfor også indrettet på en måde, der sikrer, at vi lykkes med at realisere vores formål om at bygge virksomheder for verden.

Vi går til kamp mod strategi uden eksekvering

Med vores medlemsmodel etablerer vi dybe og tillidsfulde relationer der sikrer, at vi konstant og vedvarende er tæt på virksomheden. Det er vores erfaring, at det er forudsætning for at være i stand til at skabe reel værdi for mennesker, teams og dermed virksomheden i dens udvikling.  

Vi arbejder ud fra et kommercielt og struktureret vækst-mindset. For at kunne realisere vækstpotentialet har vi opbygget en specialist kompetence med et team, der kan rådgive og eksekvere inden for samtlige forretningskritiske områder. Du får alt under ét tag. Områder vi ikke kan selv har kompetencer indenfor, kan vi løfte sammen med et hold af faste samarbejdspartnere, vi har udviklet over flere år.

En fælles bevidsthed

Danish Network Association (DNA) er et vækst- og transformations konsulentvirksomhed, der bygger på en model baseret på dybe relationer.

At skabe gennemgribende forandringer og resultater kræver en fælles bevidsthed, en lavpraktisk plan samt vedholdenhed og en lyst til at komme i mål. Vi rådgiver om alt fra strategi, produktudvikling og digitalisering til branding, marketing og kommunikation samt drift, ledelse, økonomi og salg. Vi dækker virksomheden 360 grader rundt, så I bliver i stand til at realisere jeres ønskede vækstambition. Vi bringer den viden, struktur og ekspertise, der er nødvendig for at afdække hele virksomheden og for realisere de transformative muligheder.

Vi arbejder kontinuerligt med +60 ambitiøse virksomheder, der ønsker en markant kommerciel udvikling og i sidste ende hjælp til at realisere deres formål. Vi bevæger os indenfor en lang række forskellige industrier og har i flere af dem en særlig dyb indsigt.

Mange af de virksomheder vi arbejder med, har et internationalt udsyn og en ambition om også at lykkes udenfor Danmark.

Vores kernekompetence er forretningsudvikling. Vi arbejder på en måde, der er med til at sikre, at de virksomheder vi arbejder med og for bliver samlet og struktureret omkring et formål, hvis impact rækker ud over virksomheden selv. 

– Danish Network Association –

Formålet er den højeste autoritet i virksomheden

Formålet er den højeste autoritet i virksomheden. Det er ikke et brand purpose eller et public affairs-projekt. Formålet er derimod den centrale, kommercielle og inspirerende motor, der sætter retningen for alle forretningskritiske beslutninger i virksomheden.

Indtil for ganske nyligt var formål blot en brandøvelse. I dag er formålet den strategiske ramme for hele forretning. At efterleve formålet er ultimativt den mest kommercielle, relevante og effektive indretning for virksomheder, der har en ambition om  være noget for verden.  

Et formål kan aldrig stå alene

At have et formål i sig selv gør ikke meget for din virksomhed – udover at være et klistermærke på hoveddøren. Det er aldrig formålet i sig selv, men din uophørlige forfølgelse, mobilisering af mennesker og bevidste daglige handlinger, i overensstemmelse med formålet, der gør dig og din virksomhed relevant. 

De fleste virksomheder har allerede formuleret noget, der lyder som et formål. Nu er tiden kommet for de samme virksomheder at efterleve dette formål i alt, hvad de foretager sig. Især hvis de ønsker at blive taget alvorligt i en verden, hvor formål og impact har lige så stor betydning som din evne til at skabe profit. 

Det handler ikke kun om virksomheden

En af de største faldgruber i enhver virksomhed er et manglende fokus og en bevidsthed om, hvad virksomheden står for, og hvad den kan gøre for verden. Der er en risiko for at blive for opslugt af, hvad virksomheden gerne vil opnå kommercielt uden at have et fokus på virksomhedens bidrag til verden. 

Denne sondring er meget vigtig, og vi mener, at det er en langt mere relevant, inspirerende og en langt bedre idé at drive virksomhed med den grundlæggende antagelse, at det på dagen ikke handler om virksomheden men om at realisere formålet. 

I skal gøre nytte for at være relevante

Traditionelt set har erhvervslivet handlet om succes – især økonomisk succes. Det er stadig meget vigtigt, men det er ikke længere et enestående succeskriterie. For at være relevant i dag skal enhver virksomhed først og fremmest forpligte sig til en tydelig og inspirerende indvirkning, der overstiger virksomhedens profit. Denne indvirkning skal være meningsfuld for måde mennesker og afhjælpe problemstillinger i den virkelige verden. 

Enhver virksomhed skal på en bevidst rejse mod at skabe denne ønskede impact. Er virksomheden i stand til at gøre dette, bliver den noget for verden – og ikke kun en virksomhed, der er i verden.

De mest relevante virksomheder går på to ben

En af de største udfordringer for mange virksomheder er, at de primært bruger det ene ben til at gå – det finansielle ben. Dette ben handler om øget salg, markedsandele, omkostningsreduktion, optimering af arbejdsprocesser, omstrukturering og aktiekurser. Disse elementer er alle afgørende, men de fortæller ikke hele sandheden om virksomheden. Det andet ben, som ofte er mindre repræsenteret, handler om menneskerne og virksomhedens meningsfulde impact på sin omverden. 

Når du bevidst begynder at gå på begge ben, begynder tingene virkelig at bevæge sig hurtigt, fordi uden menneskers initiativ, kreativitet og lidenskab vil det være meget svært at konsekvent at opnå noget, der er meget relevant og meningsfuldt som virksomhed.

Hvis du ikke forstår mennesker, forstår du ikke forretning

Der gælder én regel for alle virksomheder: Hvis du ikke forstår mennesker, forstår du ikke forretning. 

Konsekvensen er at implementere denne grundlæggende sandhed ved bevidst og fokuseret gå fra at håndtere mennesker i din virksomhed til at mobilisere dem. Med et fælles formål får du et værktøj, som giver alle i virksomheden et værktøj at tage beslutningerne med i hverdagen. Med et formål skaber du helt praktisk en kultur for kreativitet, innovation, motivation og selvledelse. Og du eliminerer samtidig flaskehalse, top-styring og ineffektivitet. 

Det handler kun om "hvordan"

Det meste af det, du vil finde om formål i dag, er ofte født ud af en brand øvelse, som ender i taglines, inspiration og gode fortællinger med en massiv mangel på, hvordan virksomheden reelt planlægger at efterleve deres formål. 

Dette kan skyldes, at opfattelsen og arbejdet med formål i virksomheder er forholdsvis uhåndgribeligt og højtflyvende. Der mangler struktur og eksekvering (hvordan). Og det er uden sammenligning den absolut vanskeligste del i en enhver form for realisering af en ambition og i dette tilfælde et formål.

Vi mener, at samtalen om hvorvidt formål er relevant og samtalen om den massive impact, som formålsdrevede virksomheder kan opnå, er slut. Det handler kun om hvordan. Det er årsagen til, at vi har skabt denne platform, og det er i sin essens, hvad vores indsats og rådgivning er fokuseret omkring. 

Få styr på baseline

Formål er forretning

Vores tilgang

Vores holdninger

Struktur i hverdagen

Fra strategi til eksekveringen

Bliv medlem

Bliv en del af DNA