Områder, hvor vi eksekverer

Hvert et forretningsmåde er en central del af DNA modellen. Hvert enkelt område er yderligere opdelt i underområder, som er eller kan blive relevante at eksekvere på for at realisere dit formål og din strategi.

Vi har et tæt samarbejder med førende eksperter inden for eksekvering af alle forretningsområder, der hentes ind som rådgivere, når det er nødvendigt og relevant for din virksomhed og jeres unikke roadmap.

Klik gennem fanerne nedenfor.

 

Formål

I DNA er holdningen, at et formål uden en plan for eksekvering kan sidestilles med greenwashing.

I DNA har vi mange års erfaring med at integrere formålet ud i alle led af forretningen. Vi har over de sidste 10 år udviklet et framework og en proces, der sikrer, at formålet konsekvent efterleves og realiseres.

Uden et fælles formål er vores erfaring, at der i hverdagen opstår slør og uklarhed omkring, hvad formålet og projektet egentlig er. Konsekvensen er, at alle løber i modsat retning eller mangler mandat til at kunne tage forretningskritiske beslutninger.

Formål er og skal være en drivkraft for virksomheden. Det er ikke et brand purpose eller et public affairs-projekt. Det er derimod den centrale, kommercielle og inspirerende motor, der sætter retningen for alle beslutninger i hverdagen.

Vi er særligt specialiseret i formålsafkodningen, formidlingen og implementeringen. Formålet skal ikke konstrueres. Det er en fokusøvelse og en afkodning af virksomhedens ambition inde og uden for virksomheden. Formålet skal afkodes, aktiveres og realiseres, så det helt lavpraktisk bliver en central del af hverdagen.

Arbejdet med formålet ophører aldrig. Det er ikke tilstrækkeligt blot at formulere et formål – den egentlige gevinst sker, når du begynder at eksekvere på det. Når du og dine medarbejdere begynder at træffe kommercielle og forretningskritiske beslutninger med formålet som den højeste autoritet. Når dit brand og din kommunikation er en forlængelse af dit formål; når alt virksomheden gør understøtter realisering af formålet.

#Formålsproces #Afkodning #Holdninger #Eksekvering-af-formål #Formålsrealisering   #Vores-bog-om-formål   #Foredrag-om-formålsdrevet-virsomheder   #Strategirealisering   #MustWinBattles   #Forretningsmodeller

 

Salg

Når DNA taler salg –og det gør vi med stort set alle vores kunder – kombinerer vi mange års praktisk erfaring med den nyeste forskning indenfor salgsteori og vores grundmetode: Appreciative Inquiry.

Derfor tager vi altid udgangspunkt i de gode historier, og det som virker hos vores kunder i dag. Hvilke kunder sælger vi bedst til? Hvornår er vores ordre størst? Og hvornår har vi i virksomheden mest energi omkring vores kommercielle aktiviteter?  På den måde kan vi identificere udgangspunktet for den kommercielle strategi. Er der adgang til hard-core salgsdata, er vi også store tilhængere af, at vores salgsstrategi er så data-drevet som muligt.

Vi hjælper også med det egentlige salgs-pitch, hvor vi anvender Challenger Sales som rammeværktøj. Denne metodemæssige tilgang er dokumenteret den bedste og mest effektive tilgang til salg i dag. Og her bliver det at være klar omkring sit formål helt centralt – derfor er vores holdning, at ønsker man at være dygtig til at sælge i dag, skal man også være klar omkring sit formål, og hvorfor virksomheden eksisterer.

#Challenger-sales #Salgsstrategi  #Salgstræning  #Internationalisering  #Salgsmateriale   #Agenter   #Distributører #Datadrevet-salg #AI

Ledelse

God ledelse er ikke en entydig størrelse. Ledere har mange forskellige kompetencer, som skal i spil for at lykkes gennem andre. I DNA tror vi meget på, at ledelse er afgørende for vækst, fastholdelse af gode medarbejdere samt grundlæggende forretningsudvikling – ikke mindst i SMV segmentet og i ejerledet virksomheder.

I et DNA medlemskab sørger vi for at have fokus på ledelse i det daglige – bl.a. sætter vi fokus på din personlige ledelsesmodel, hvordan du leder via tillid med dig som rollemodel.

Vi tror på stærke teams og ledergrupper og opfordrer alle virksomheder med en hvis størrelse til at dele lederskabet ud på flere hænder, personligheder og kompetencer.

Vi arbejder med få og simple ledelsesmodeller – modeller der arbejder med begreber som tillid, tidsforbrug som leder, passion, initiativ mv.

Ledelse hænger uløseligt sammen med virksomhedens formål, og DNA søger altid en tæt forbindelse mellem de to – det sikrer transparens og forventningsafsteming samt bedre mulighed for uddelegering af arbejdsopgaver og ansvarsområder.

#Ledelsesudvikling #Teamudvikling #Ledergrupper   #Coaching #Interim

Økonomi

Økonomistyring af en virksomhed omfatter mere end bare at kunne afstemme virksomhedens konti. Du skal styre sin økonomi, så virksomheden ikke overskrider budgetterne, og derved være forberedt på alle udgifter og indtjening. Det økonomiske, ledelsesmæssige ansvar påvirker alle aspekter af en virksomhed. Et selskab der sælger godt, men har dårlig økonomistyring, kan sagtens mislykkes – og vil statistisk set også gøre det.

DNA’s holdning er, at ALLE virksomheder løbende skal have en klar bevidsthed om sit økonomiske standpunkt. Frekvensen af hvor tit man kigger ned i sin økonomi, og dybden heraf, skal udvikle sig i takt med, at omsætningen stiger.

Når vi hjælper vores kunder med at få styr på økonomien, hjælper vi med alle aspekter af økonomistyring. Her er et lille udpluk af de ting vi typisk får styr på:

En økonomisk analyse af nøgletal sammenlignet med alle virksomheder, vi har siddet med i DNA, med anbefalinger til områder, der skal spares på eller “skrues op for”.

Styr på løbende rapportering. Både i forhold til virksomhedens interne processer, og hvordan rapporteringen bedst muligt sættes op, så du som ejer og leder hurtigt får et overblik over virksomhedens økonomiske formåen.

Ud over det løbende medlemskab, hvor vi altid orienterer os omkring virksomhedens økonomi, kan du tilkøbe DNA til at gå i dybden med sin økonomi månedligt eller per kvartal  – det giver for mange af vores kunder en ekstra tryghed i, at der er styr på virksomheden.

#Økonomistyring #Rapportering #Cash-flow-management   #ERP  #Turn-around #M&A  #Salg-af-virksomhed   #Økonomisk-overblik

Bæredygtighed

Bæredygtighed er et af tidens helt store “buzz-words”, og det er ofte svært for virksomheder at forholde sig til. Der er mange holdninger, muligheder og retninger. I DNA er holdningen, at bæredygtighed er et område, som alle virksomheder skal tage stilling til og have en holdning til.

Det betyder ikke, at det er relevant for alle virksomheder at være certificeret eller ansætte en ESG chef. Det er nærmere, at alle virksomheder bør kunne forklare, hvad bæredygtighed betyder for dem, deres forretning og deres omverden.

Det er især vigtigt for jeres nuværende og fremtidige kunder, medarbejdere og interessenter generelt. Som en del af DNA modellen sørger vi for, at jeres holdninger kommer frem, bruges aktivt og hænger sammen med resten af jeres forretning og forretningsmodel.

Vi holder os løbende opdateret på dette dynamiske område, og vi har mange gode cases og referencer på, hvordan forskellige virksomheder i forskellige brancher løser dette flyvske men vigtige område.

#Bæredygtighedsstrategi #B-corp #FN-verdensmål   #Forretningsmodeller #CSR

 

Kommunikation

Hos DNA er vores holdning, at det bedste arbejde laves i fælleskab. Derfor arbejder vi live, hvilket betyder, at al strategi og eksekvering laves i samarbejde med vores kunder. Ofte i et workshop format, hvor begge parter “får lektier for”.

Fra strategi til eksekvering er vores tilgang helhedsorienteret og målrettet mod at etablere en struktureret, digital kommunikationsmotor.

Vi hjælper jer med at tydeliggøre og integrere virksomhedens formål og holdninger i alle aspekter af brand- og kommunikationstrategien for at opnå autenticitet, integritet og en meningsfuld forbindelse mellem forretning, formål og brand.

Over et antal workshop får vi formuleret og eksekveret både strategi og koncept til konkrete budskaber og indhold til jeres kanaler. Vi hjælper med at definere, differentiere og formidle virksomhedens identitet, jeres formål og holdninger, så I bliver yderst relevante og synlige i jeres marked.

Vores mål er ikke kun at levere en enkeltstående strategi men at sikre, at der bliver skabt en fuldt integreret kommunikationsmotor internt i virksomheden, der både styrker jeres online og offline tilstedeværelse og genererer målbare resultater.

#Brandstrategi #Kommunikationsstrategi  #Konceptudvikling #Kampagne-plan  #Marketingstrategi  #Digitalmarketing #Content-produktion #PR #Interim-CMO #Interim-marketing-manager #AItools #AIcontentcalender

Identitet

Hos DNA er det vores klare holdning, at formålet eller det såkaldte brand purpose ikke længere har “brand” foran. Formålet udvikles kun af virksomhedens ejerkreds med udgangspunkt i og konsekvens for hele forretningen – og dermed også brandet.

Med formålet på plads kan brand strategien og forretningstrategien endelig få mulighed for at spille hinanden gode. Formålet sætter retningen for brand strategien og den endelige positionering. Har du dit formål og dine holdninger til dit marked på plads, så har du i vores optik også 1/3 af fundamentet for en solid brand strategi.

Hos Dna hjælper vi vores medlemmer med at optimere, udvikle eller bygge det strategiske fundamentet for virksomhedens brand og visuelle identitet.

Vi optimerer eller udvikler brandstrategien i tæt samarbejde med vores kunder. Det gør vi live over en række workshops, så vi sammen får sat rammerne for den overordnede plan for den fremtidige positionering og budskab for jeres brand.

Dertil hjælper vi jer med at udvikle en strategisk, kreativ og operationel brand- og kommunikationsplatform, der, med udgangspunkt i formålet og jeres holdninger, bliver jeres vigtigste, strategiske kommunikationsværktøj i hverdagen.

Brandplatformen er jeres kreative og strategiske fundament, der sætter retningen for både jeres kommunikative og visuelle sprog. Vi sikrer, at jeres brand strategi integreres i alle aspekter af jeres kommunikation på tværs af både online og offline kanaler.

Skal jeres visuelle identiet have et løft eller skal hele jeres identiet re-designes, så har vi faste samarbejdspartnere tilknyttet inden for både brand design og digital design, der kan løfte opgaven.

#Brandstrategi #Positionering #Brandplatform #Konceptudvikling #Design #CVI #Digital-design #Webdesign #Artdirection

Produkt

Hos DNA er vores holdning, at en god styring af virksomhedens produktportefølje og forståelse for ledelsen rolle i produktudviklingen, er kernen i enhver virksomheds vækst og innovation.

Vores tilgang fokuserer på at skabe og vedligeholde virksomhedens produktporteføljer, så de ikke kun møder nutidens krav, men også fremtidens udfordringer.

Vi har i DNA en solid teknologisk indsigt samt hands-on erfaring med komplekse udviklingsprocesser og produktområder fra forskellige industrier, både hardware, software og services. Den kombinerer vi med en forståelse for markedsdynamikker, når vi hjælper vores kunder med at opsætte de processer der skal udvikle deres produkter og sammensætte porteføljer, der skaber langvarig værdi.

Vi arbejder tæt sammen med vores kunder for at sikre, at hvert trin i produktudviklingsprocessen – fra idégenerering til, at slutbrugeren har oplevelsen med sit produkt – er grundigt overvejet og perfektioneret. Dette sikrer kvaliteten af produkter, der er innovative, bæredygtige og økonomisk levedygtige.

Digital

Uanset om I står overfor digitalisering nuværende processer, herunder digital markedsføring, introduktion til brugen af AI-tools i hverdagen, valg af nye IT-værktøjer eller udvikling omfattende teknologi-platforms strategier, så er DNA en god sparringspartner.

Inden for det digitale område specialiserer vi os i rådgivning om teknologiske platforme, som matcher virksomhedens specifikke behov og mål. Vi er med hele vejen gennem processen og hjælper med at vælge de rigtige løsninger i forhold til virksomhedens størrelse, kompleksitet og kommercielle krav.

Fordi vi har været med hele vejen og forstår jeres forretning, kan vi sikre at jeres valg af teknologi støtter op om virksomhedens samlede mål. For os er det vigtigt, at formålet og forretningsstrategien går hånd i hånd med digitale værktøjer.

Et godt valg kan også være et fravalg, så vi vil altid vende tilbage til virksomhedens formål og kommercielle formåen for at forstå, hvordan en given investering i nye teknologier bidrager til målsætningerne. Sådan sikrer vi at teknologien bliver relevant og formålsdrevet og ikke en fascination af trends og fiktive muligheder.

#digitalisering #systemer #AI #ERP #CRM

Et godt valg kan også være et fravalg. Hos DNA vil vi altid vende tilbage til virksomhedens formål og kommercielle formåen for at forstå, hvordan en given investering bidrager til de kommercielle målsætninger og realisering formålet.

– Danish network association

Det handler ikke om at eje viden
– men om at have adgang til den.

– Samarbejdspartner

Få styr på baseline

Formål er forretning

Vores tilgang

Vores holdninger

Struktur i hverdagen

Fra strategi til eksekveringen

Bliv medlem

Bliv en del af DNA