Vores
model og koncept

Danish Network Association er et opbrud med konsulenthuse, bestyrelser, brancheorganisationer og øvrige institutioner, der ofte ikke lykkes med at spille virksomhederne gode eller følge projekterne til dørs. 

Vi udvikler jeres strategi og endnu mere vigtigt så hjælper vi jer med at realisere den i en travl dagligdag. Vi arbejder strategisk og rykker fra første dag jeres virksomhed er ombord.

I stedet har vi samlet det bedste fra ovenstående ét sted. 

Vores metode og tilgang

I DNA tror vi ikke på et quick fix og arbejder derfor kun med længerevarende forløb for at opbygge en stærk og meningsfuld relation.

DNA’s metode er altid 100% inkluderende for at sikre, at alle involverede bliver set, hørt og forstået i processen. For DNA dette et vitalt udgangspunkt for at få eksekveret på de aftalte planer og målsætninger.

Metoden bag denne tilgang hedder Appreciative Inquiry (AI) og handler i bund og grund om at sætte fokus på det, der virker. Filosofien bag AI er at fremhæve, hvor vigtigt det er, at udviklingen tager udgangspunkt i de bedste succes historier fra alle led i forretningen frem for det, som ikke fungerer.

I DNA kombinerer vi AI metoden med den helt lavpraktiske Must Win Battle tankegang, der sikrer, at de aftaler, der træffes omkring fremtidige aktiviteter, samles op i et framework med klar angivelse af timings samt den ansvarlige for eksekveringen.

På den måde er DNA til rådighed for sparring under hele processen. 

Vi hjælper mennesker med at lykkes

DNA handler passioneret og ambitiøst om at hjælpe andre mennesker med at lykkes. Vi er eksperter i kommerciel udvikling af virksomheder og fokuserer kompromisløst på eksekvering.

Hertil hjælper vi virksomheder med at blive eller forblive relevante ved at sikre, at de tjener penge og desuden arbejder mod en ambition om at være en virksomhed, der arbejder for verden og ikke bare er i den.

Vi sidder ved siden af jer - ikke overfor

Konceptet består af det bedste fra bestyrelsen, brancheorganisationerne og konsulentverdenen – samlet ét sted. Vi tror ikke på quick fixes men i stedet etablerer vi dybe relationer, hvor vi sammen med virksomheden også står på mål for både kommercielle resultater og den ønskede impact med udgangspunkt i virksomhedens formål. 

Med vores medlemsmodel etablerer vi dybe og tillidsfulde relationer der sikrer, at vi konstant og vedvarende er tæt på virksomheden. Det er vores erfaring, at det er forudsætning for at være i stand til at skabe reel værdi for mennesker, teams og dermed virksomheden i dens udvikling.  

Vi arbejder ud fra et kommercielt og struktureret vækst-mindset. For at kunne realisere vækstpotentialet har vi opbygget en specialist kompetence med et team, der kan rådgive og eksekvere inden for samtlige forretningskritiske områder. Du får alt under ét tag. Områder vi ikke kan selv har kompetencer indenfor, kan vi løfte sammen med et hold af faste samarbejdspartnere, vi har udviklet over flere år.

Strategi er operationel og lavpraktisk


DNA arbejder operationelt og vedholdende med det langt sværere hvordan ved helt lavpraktisk at hjælpe virksomheder med at organisere og strukturere deres hverdag, så de får de bedste forudsætninger for at få strategierne realiseret og projekterne afsluttet i travl hverdag. 

Vi arbejder kontinuerligt med +60 ambitiøse virksomheder, der ønsker en markant kommerciel udvikling og i sidste ende hjælp til at realisere deres formål. Vi bevæger os indenfor en lang række forskellige industrier og har i flere af dem en særlig dyb indsigt.

Mange af de virksomheder vi arbejder med, har et internationalt udsyn og en ambition om også at lykkes udenfor Danmark.

Helt lavpraktisk hjælper vi virksomheder med at organisere og strukturere deres hverdag, så de får de bedste forudsætninger for at få strategierne realiseret og projekterne afsluttet i travl hverdag. 

 

– Danish network association

Få styr på baseline

Formål er forretning

Vores tilgang

Vores holdninger

Struktur i hverdagen

Fra strategi til eksekveringen

Bliv medlem

Bliv en del af DNA