HAR DU STYR PÅ POINTTAVLEN OG TAGER du DAGLIGT DATADREVENDE BESLUTNINGER?

Kontakt

Christoffer Ritzau
cr@danishnetworkassociation.dk
+45 2332 2033

styr på cash flow, likviditet og pointtavlen

Økonomistyring af din virksomhed omfatter mere end bare at kunne afstemme din virksomheds konto. Du skal styre din økonomi, så du ikke overskrider budgetterne, og derved bliver du forberedt på alle udgifter samt indtjening. Dit økonomiske ledelsesmæssige ansvar påvirker alle aspekter af din virksomhed. Et selskab der sælger godt, men har dårlig økonomistyring kan sagtens mislykkes og vil i reglen også gøre det.

Med økonomistyring bliver virksomheden ideelt set i stand til at opnå en større omsætning, spare penge eller sikre en bedre likviditet ved hjælp af en målrettet plan for, hvordan den skal forbedre sine processer og derved opnå sine langsigtede mål hurtigere.

Kort sagt bliver økonomi brugt som operationelt styringsværktøj. Vores erfaring viser, at et grundigt overblik over den økonomisk situation på månedlig basis skaber tryghed og giver ro i maven. Økonomistyring handler om at følge op på mål og indsatser og sikre, at virksomhedens strategi bliver gennemført som planlagt. Via økonomistyringen har man en mulighed for, i tide, at foretage de løbende justeringer i den daglige drift, som er nødvendige for at realisere de ønskede mål for  virksomheden.

Økonomistyring er en del af de beslutninger, som træffes hver dag med henblik på at nå virksomhedens målsætninger, men det bliver væsentlig lettere, hvis man har nogle informationer at støtte sig til, når de løbende driftsopgaver skal prioriteres, og når beslutninger skal træffes.

Økonomistyringen er altså en af virksomhedsejerens primære styringsredskaber i den daglige drift. Økonomistyring går helt simplet ud på at træffe økonomiske beslutninger baseret på grundige beregninger og indsigt i din nuværende situation. Ofte sammenstilles flere muligheder og deres  konsekvenser for at skabe et samlet overblik. Med en effektiv økonomistyring er det altså muligt at maksimere virksomhedens indtjening og minimere omkostningerne. Økonomistyring er dog meget mere end det, bl.a. er økonomistyring en central støttefunktion for både det øverste og mellemste ledelseslag.

i dna’s økonomistyring har vi fokus på følgende områder

  • Aktivitetsstyring der handler om at udnytte markedsmulighederne på bedste vis. Det kunne fx dreje sig om at vælge det bedste kundesegment eller den mest optimale indkøbsstrategi.
  • Kapacitetsstyring som går ud på at udnytte den nuværende kapacitet bedst muligt. Det kunne f. eks handle om at optimere arbejdsprocessen i produktionen eller udnytte den fysiske plads på lageret mest optimalt.
  • Likviditets- og finansstyring der drejer sig om at sikre en god likviditet i virksomheden. Det vil sige sørge for, at der er tilstrækkelig kapital til at betale de løbende fordringer Disse tre områder udgør kernen af DNAs økonomistyringen, og spiller en afgørende rolle for, at virksomheden kan nå sine økonomiske målsætninger.

DNA hjælper med at udarbejde budgetskabelon, månedlig budgetopfølgning og grundig årsgennemgang. Vi mødes hver måned og gennemgår den økonomiske situation, diskuterer positive og eventuelt negative afvigelser samt vigtigst af alt: hvordan sikrer vi at virksomheden kommer tilbage på sporet hvis de opsatte målsætninger ikke længere synes indenfor realistiske.

Vi kommer med konkrete forslag til korrektioner – også dem der ikke altid er lette at gennemføre Endelig foretager vi også beregninger af økonomiske nøgletal, så du har et overblik over den økonomiske og finansielle udvikling i forretningen – samt hvilke muligheder og udfordringer virksomheden står med fremover.

Hvis du har brug for en kompetent sparringspartner til at varetage din virksomheds økonomistyring, er DNA et kvalificeret bud.

Kontakt

Christoffer Ritzau
cr@danishnetworkassociation.dk
+45 2332 2033