ledelse starter i eksekvering

Kontakt

Christoffer Ritzau
cr@danishnetworkassociation.dk
+45 2332 2033

EKSEKVÉR DIN STRATEGI

God eksekvering er, når strategien rammer jorden, og de rigtige mennesker gør de rigtige ting.  Den klassiske analyse i strategiprocessen har ofte den udfordring, at der efter tre måneders arbejde rent faktisk ikke er sket noget. Der er risiko for, at der faktisk ikke er foretaget nogle handlinger, der enten gør os klogere på de valg og forudsætninger, der er identificeret, eller helt enkelt bringer os tættere på de ønskede strategiske målsætninger.

De virksomheder, der handler mere, hurtigere og smartere end deres konkurrenter, og som bygger en eksekveringsmaskine i stedet for en Powerpoint-fabrik, er bedst rustet til en omskiftelig hverdag.

Det betyder dog ikke, at de klassiske strategiske analysemodeller ikke virker. De har ganske givet stadig deres berettigelse, dog med den anke at de i overvejende grad beror på analyser – ofte af den reaktive slags. Det kan i sig selv være godt og lærerigt, men mange virksomheder har ikke tid, ressourcer og kompetencerne til at lave ”oversættelsen” mellem analyse, strategi og vigtigst af alt eksekveringen.

De klassiske modeller kan sagtens bruges fremadrettet, men vi foreslår at bruge mindre tid på dem og mere tid på at eksperimentere, eksekvere og se modellerne gennem et formålsperspektiv, hvor de strategiske mål hele tiden holdes op mod virksomhedens formål. Formålet er det ultimative argument for, om man skal gøre A eller B.

Den enkelte leders holdning eller evne til politisk at presse sin agenda igennem, bliver markant udfordret, da holdninger dybest set er irrelevante, hvis ikke det direkte flugter eller udspringer fra virksomhedens eksistensberettigelse.

Resultatet bliver en langt mere transparent strategiproces, der vil spare de fleste virksomheder for mange timers arbejde, da en væsentlig del af forudsætningerne for strategiens indhold og succeskriterier allerede befinder sig i formålsbeskrivelsen. Der skal ikke opfindes noget nyt.

Der skal ikke nogle konsulenter ind med det nye sort. 
Det er allerede til stede i virksomheden.

EFFEKTIVE LEDERE ANVENDEr FORMÅL overALT

God ledelse handler om at sikre daglig overensstemmelse mellem hvem man som virksomhed ønsker at være, og det man rent faktisk gør for, at det sker. Det samme gælder for den individuelle leder, der klokkeklart og med solid bundklang bør kunne svare på følgende spørgsmål: Hvad er formålet med, at du er leder i denne virksomhed?

En del af dette formål vil naturligvis knytte sig til, hvad lederen er motiveret og drevet af. Det er bare ikke nok. Ledelse og lederrollen bør altid kunne retfærdiggøres i noget, der er større end lederen selv. Noget udover individet, da ledelse er defineret af at lede noget samtidig med at gøre det for nogen. Ledelse bør derfor handle om virksomhedens og medarbejdernes formål, og hvordan lederen hjælper med at realisere disse. Med andre ord handler det om at holde motivationen høj hos lederens egne ansatte, så de arbejder samlet mod et højere formål. Nogen vil måske tænke, at det lyder blødt og HR agtigt. Vi tænker det som noget dybt, dybt kommercielt og helt afgørende for virksomhedens eksekveringskraft. Vi har materialiseret virksomheders formål et utal af gange og hjælper gerne med jeres. Bemærk I finder det ikke gennem et reklamebureau.

Kontakt

Christoffer Ritzau
cr@danishnetworkassociation.dk
+45 2332 2033