Fakta

Titel:
Formål – En god forretning

Skrevet af:
Christoffer Ritzau
Frederik Petersen
Martin Darré

Antal sider:
77

Du skal vide at

Gevinsten ved at være formålsdrevet er ikke til diskussion. Merværdien af at være formålsdrevet har særligt det seneste årti været underkastet en lang række undersøgelser af de mest markante videninstitutioner som PWC, Deloitte, E&Y, Mckinsey, Harvard mv, som alle dokumenterer, at formålsdrevne virksomheder øger performance, skaber fokus og mening på samtlige af virksomhedens kommercielle parametre.

Der eksisterer en masse empiri om formålsdrevne virksomheder, og et overvældende antal undersøgelser dokumenterer, at virksomheder med styr på deres formål klarer sig markant bedre i virksomhedens forretningskritiske discipliner i forhold til deres konkurrenter. På trods af et overbevisende solidt datagrundlag har de fleste virksomheder stadig ikke købt ind på denne præmis. De tænker ikke deres formål som noget dybt kommercielt. Men det er netop, hvad et formål kan være, hvis du er konsekvent, sætter det autentisk i spil, og anvender det overalt i virksomheden.

Vi henvender os til dem, der tænker formål og forretning sammen. Vi skriver til dem, der gerne vil være konsekvente, fokuserede og mest meningsfulde i deres bevægelser. Dem der vil skrue ned for larmen og op for eksekveringen. Dem der har behov for at skabe reelle forandringer og ønsker at anvende formålet konsekvent for at opnå den mest meningsfulde og kommercielle indretning af deres virksomhed.

Et højere formål lyder flot, men er ikke nok i sig selv. Det er helt afgørende, at formålet er oprigtigt, og at det gennemsyrer hele virksomheden i alt, hvad den foretager sig. Som med alt andet er det nemt at sige, at du har et formål, men det er noget sværere at efterleve og være konsekvent. Der er utrolig meget retorisk støj, og når der skæres ind til benet, er faktum, at rigtig mange aktiviteter i en virksomhed er totalt irrelevante.

Denne bog perspektiverer, hvorfor et autentisk formål uhyre effektivt hjælper virksomheden til kommerciel succes, og hvordan det kan styrke din virksomhed helt enormt – på alle niveauer, i alle afdelinger, hver dag, hele året.

Vi gør virksomheder relevante gennem deres autentiske formål og realiserer det konsekvent i hele forretningen.

Bestil bogen her